Drottninggatan 15, 702 10 Örebro

Ungdomsterapi

UNGDOMSTERAPI

 

Psykisk ohälsa är idag ett växande problem bland ungdomar. Det är vanligt att ungdomar drabbas av en eller flera perioder av dåligt psykiskt mående. Den psykiska ohälsan kan handla om allt ifrån stress, oro, ångest och sömnsvårigheter till tvång, ätstörningar och svårigheter med sociala situationer. Ungdomar kan bland ha svårt att verbalt uttrycka sina tankar och känslor och symptom kan visa sig i form av ont i magen, huvudvärk, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter eller att dra sig undan och undvika.

Jag har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och unga vuxna och erbjuder terapi till reducerad kostnad för unga i åldern 16-25 år.