Drottninggatan 15, 702 10 Örebro

Ungdomsterapi

UNGDOMSTERAPI

 

Att vara ung kan ofta vara en kämpig period i livet och psykisk ohälsa är idag ett växande problem bland ungdomar. Den psykiska ohälsan kan tex handla om att passa in och hitta sin identitet, oro inför framtiden och att fatta rätt val, sviktande självkänsla, stress, ångest och sömnsvårigheter. Ungdomar kan bland ha svårt att verbalt uttrycka sina tankar och känslor och symptom kan visa sig i form av ont i magen, huvudvärk, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter eller att dra sig undan och undvika.

Ungdomsterapi kan ge utrymme att prata om det som man har svårt att dela med vänner eller föräldrar. Att få hjälp att sortera tankar och känslor med en psykoterapeut utgör en viktig ventil för många. På KBT Allians har vi lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och unga vuxna.

I dagsläget tar vi inte emot barn eller ungdomar under 16 år.