Drottninggatan 15, 702 10 Örebro

Priser

PRISLISTA

 

Individualterapi
1050 kr/50 min.

Parterapi
1600 kr/75 min

Studentterapi
950 kr/50 min

Mottagningen erbjuder reducerat pris på enskilda samtal till studenter mot uppvisande av giltigt Mecenatkort. Betalning för privatpersoner sker via företagsswish, företag mot faktura. 

 

VIKTIG INFORMATION

 

Avbokningsregler
Om du inte kan komma på din besökstid är det viktigt att du avbokar den i god tid.
Vid avbokning senare än 24 timmar före bokad tid debiteras full taxa. Vid avbokning senare än 48 timmar före bokad tid debiteras halv taxa. Besök på måndagar avbokas senast fredag innan kl. 12:00.

Tystnadsplikt
Legitimerade psykoterapeuter har tystnadsplikt enligt lag vilket innebär att det du berättar för din terapeut stannar mellan er. Psykoterapeuten ger inte någon information om dig utan ditt medgivande.

Journalföring
Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att föra journal. Ingen obehörig har rätt att läsa dina journaler utan ditt tillstånd.