Drottninggatan 15, 702 10 Örebro

Stödsamtal

STÖDSAMTAL

 

Det finns tillfällen när livet känns extra komplicerat och krävande.

Vi människor kan ställas inför en svår situation som har varit omöjlig att förbereda sig inför. Ibland kan vi behöva en utomstående person som bollplank för att diskutera vår livssituation och våra önskningar framåt. Det kan gälla både arbete och privatliv. Det kan tex handla om:

  • Separation
  • Sorg
  • Sjukdom
  • Önskan om att komma vidare i yrkeslivet
  • Stöd i föräldrarollen

Kontakterna med mig varierar tidsmässigt, allt från ett par stödjande samtal till en längre samtalskontakt. Jag anpassar samtalen efter dina behov och önskemål.